Ngày 24/7/2020, Thị trấn ủy Cần thiết Giuộc tổ chức triển khai hội nghị khai triển plan xây dựng dựng và thay thế sửa chữa căn nhà tình thương đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không dễ khăn về căn nhà sống thời điểm 2020 – 2021. Ông Nguyễn Phước Hùng – Phó Túng thiếu thư Túc trực Thị trấn ủy Cần thiết Giuộc nhà trì hội nghị đồng thời hướng dẫn Ủy Ban Nhân Dân nhiều xã, thị xã tham gia

Qua tham khảo trong thực tế nhiều xã, thị xã bên trên địa phận thị xã Cần thiết Giuộc, hiện nay xuất hiện 139 ngôi nhà cần thiết xây dựng dựng mới mẻ và thay thế sửa chữa vào đấy Thị trấn hoạt động xây dựng dựng mới mẻ 94 căn và nhiều xã, thị xã hoạt động sữa chữa trị 45 căn cùng với tổng ngân sách 6 tỷ 50 triệu đồng.

 24-7-2020 QUANG CANH ONG NGUYEN PHUOC HUNG - PBT.TT HUYEN UY CAN GIUOC CHI DAO TAI HOI NGHI XAY DUNG NHA TINH THUONG.jpg

Khung cảnh hội nghị

Trên hội nghị, Ông Nguyễn Phước Hùng – Phó Túng thiếu thư Túc trực Thị trấn ủy Cần thiết Giuộc ý kiến đề xuất Ủy Ban Nhân Dân nhiều xã, Thị Trấn triệu tập kêu gọi tất cả nguồn lực có sẵn cọp trợ xây dựng dựng và sửa chửa mới mẻ 139 ngôi nhà tình thương đến hộ nghèo, cận nghèo, hộ không dễ khăn về căn nhà sống bên trên địa phận thị xã đáp ứng đúng đối tượng người dùng và hoàn thiện đúng tiến trình theo plan kết thúc vào trong ngày 31/8/2020. Thông qua đó góp thêm phần thực hiện nay đảm bảo chất lượng công tác làm việc phúc lợi xã hội bên trên địa phận thị xã Cần thiết Giuộc mặt khác cũng tạo ra ĐK đến nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không dễ khăn về căn nhà sống ổn định định thiên nhiên, góp thêm phần tăng trưởng tài chính xã hội sống địa phương.

Thất Huy

Mối cung cấp: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay