Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) huyện Cần Giuộc tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ hội và ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghiên cứu, phổ biến các văn bản Pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; hỗ trợ nữ ứng cử viên trước và trong kỳ bầu cử. Hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững kiến thức, kỹ năng cần thiết để phối hợp với cơ quan MTTQ, các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Quốc hội quyết định, trong điều kiện bình thường, dự kiến ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

 TRAO BANG KHEN CUA HLHPN VIET NAM CHO HLHPN XA PHUOC LAI DA CO THANH TICH XUAT SAC TRONG THI DUA DAC BIET NAM 2020.jpg

Trao bằng khen của HLHPN Việt Nam cho HLHPN xã Phước Lại đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”

Dịp Này, Ban Thường vụ HLHPN huyện triển khai chương trình và thang điểm thi đua của hội năm 2021. Trao bằng khen của HLHPN Việt Nam cho HLHPN xã Phước Lại và Mỹ Lộc đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020. Trao bằng khen của HLHPN Việt Nam cho HLHPN xã Phước Lại đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.

THÀNH PHÁT

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay