Ngày 30/6/2020, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015-NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020

Những năm qua, hoạt động công tác phòng không nhân dân (PKND) trên địa bàn luôn được huyện quan tâm, củng cố, kiện toàn, ban hành quy chế làm việc Ban chỉ đạo PKND. Lực lượng phòng không được biên chế ổn định, việc bố trí mạng lưới PKND phù hợp với yêu cầu của cấp trên và tình hình địa bàn. Công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PKND thông qua các buổi học tập tập trung, các buổi sinh hoạt tập thể và các phương tiện thông tin đại chúng. Trong 5 năm, huyện đã tổ chức gần 8.000 cuộc tuyên truyền, giáo dục cho gần 54.000 lượt cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân và người dân. Từ đó nhận thức về công tác PKND được nâng lên rõ rệt.  Công tác diễn tập, tổ chức, tham gia hội thi, hội thao đúng theo kế hoạch, đạt chất lượng, yêu cầu đề ra, góp phần xây dựng lực lượng phòng không trên địa bàn từng bước vững chắc và phát huy năng lực, hiệu quả hoạt động.

 CONG TAC DIEN TAP DAT KE HOACH CHAT LUONG DE RA.jpg

Công tác diễn tập được tổ chức đúng theo kế hoạch, đạt kết quả cao

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị định số 74 của Chính phủ về PKND; chú trọng công tác đổi mới phương pháp huấn luyện phù hợp với tình hình nhiệm vụ đặt ra, gắn với công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong công tác PKND; xây dựng lực lượng PKND tại chỗ vững mạnh về tư tưởng chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động hiệp đồng xây dựng mạng lưới phòng không, đảm bảo phối hợp tác chiến hiệu quả khi có tình huống; duy trì sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định địa bàn.

 DSC_0093.jpg

Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo PKND trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 3 tập thề và 7 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3648&InitialTabId=Ribbon.Read

Call Now ButtonLiên Hệ Ngay
Contact Me on Zalo