Ngày 8/9/2020, Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc chống và giám sát (QPandamp;AN) thị xã Cần thiết Giuộc khải giảng lớp tu dưỡng kỹ năng và kiến thức QPandamp;AN đối tượng người tiêu dùng 4 khóa 38 năm 2020 đến 60 đồng chí là công nhân viên cấp dưới chức của thị xã, xã

Từ thời điểm ngày 8-11/9/2020, nhiều học tập viên tiếp tục được truyền đạt nhiều chuyên mục: về Lối lối, ý kiến của Đảng cùng sản, quyết sách, pháp lý của Sơn hà Việt nam Nam giới về QPandamp;AN; Lối lối, ý kiến của Đảng cùng sản, quyết sách, pháp lý của Sơn hà Việt nam Nam giới về tăng trưởng tài chính – xã hội gắn kèm với tăng mạnh gia tăng QPandamp;AN thuộc vận hành đối nước ngoài vào tình hình mới nhất; Lối lối, ý kiến của Đảng cùng sản, quyết sách, pháp lý của Sơn hà Việt nam Nam giới về dân tộc bản địa, tôn giáo gắn kèm với QPandamp;AN vào tình hình mới nhất; chống, kháng sách lược “diễn trở nên hoà bình” bạo loàn lật đổ của nhiều gia thế cừu địch khái niệm cơ hội mạng Việt nam Nam giới; biên thuỳ vương quốc và bảo đảm an toàn nhà quyền biên thuỳ vương quốc; quản trị và bảo đảm an toàn nhà quyền biển khơi cù lao Việt nam Nam giới vào tình hình mới nhất;…

 Cần Giuộc khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.jpg

Khung cảnh lớp học tập

Lớp tu dưỡng kỹ năng và kiến thức QPandamp;AN nhằm mục đích chuẩn bị những kỹ năng và kiến thức về lối lối, ý kiến của Đảng, quyết sách, pháp lý của Sơn hà về bảo đảm an toàn giám sát chủ yếu trị, tài chính, văn hóa truyền thống, giám sát trật tự động vào tình hình mới nhất. Nơi đây đòi hỏi cung cấp thiết đưa ra đến toàn cảnh tập hợp chủ yếu trị, góp thêm phần lưu giữ vững vàng ổn định định chủ yếu trị, tăng trưởng tài chính xã hội sống địa phương. Thông qua đó, nêu cao ý thức trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ hợp đồng nghiêm ngặt của nhiều cung cấp, nhiều ngành kể từ thị xã tới hạ tầng khái niệm trọng trách quốc chống vào công việc xây dựng dựng và bảo đảm an toàn Tổ quốc./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Mối cung cấp: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Coi thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay