Ban tổ chức Huyện ủy Cần Giuộc phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

Đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đầu tiên trong năm 2021 của huyện; thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ huyện đối với công tác xây dựng và phát triển Đảng. Đồng thời là động lực để từng cán bộ phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; góp phần tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng.

 HOC VIEN THAM GIA LOP BOI DUONG LY LUAN CHINH TRI 2021.jpg

Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng

Theo kế hoạch, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng sẽ học tập 5 chuyên đề gồm Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sảnViệt Nam; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những kiến thức cơ bản nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau thời gian học tập, nghiên cứu các chuyên đề, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp giấy chứng nhận cho những học viên đạt kết quả tốt.

THÀNH PHÁT

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay