Ngày 13/5/2020, Đảng bộ xã Long An tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Long An đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát huy được tiềm năng, lợi thế sẳn có, năng suất, hiệu quả không ngừng nâng lên. Nhiều người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và từng bước sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện có gần 9 ha rau, 21,9 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư phát triển ngày càng hoàn thiện. Hàng năm, xã tích cực vận động xã hội hóa trong nhân dân để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, cầu liên ấp, nạo vét các công trình thủy lợi. Trong nhiệm kỳ qua, xã đã huy động hơn  98,7  tỷ đồng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, trong đó nguồn xã hội hóa  37,5 tỷ đồng.  Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng được nâng cấp và từng bước hoàn thiện, bộ mặt nông thôn được đổi mới, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương ngày càng phát triển. Xã được công nhận đạt xã văn hóa, xã nông thôn mới vào năm 2018.

 BCH Long AN.jpg

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025

Chế độ chính sách người có công được giải quyết kịp thời, các chương trình an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, góp phần giảm hộ nghèo xuống còn 1,12%. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm. Phương thức lãnh đạo của đảng tiếp tục được đổi mới. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Minh – tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Phương Cảnh – Thất Huy

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3568&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay