Panner Lay y kien dan dan.png

Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 103-KH/HU, ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc về  tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU, ngày 20/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cấp huyện và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Báo cáo Chính trị).

Thời gian tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến hết ngày 30/5/2020. Các ý kiến đóng góp của người dân gửi qua địa chỉ email: [email protected] hoặc gửi trực tiếp bằng văn bản về Văn phòng Huyện ủy (địa chỉ: Tuyến tránh Quốc Lộ 50, khu phố Thanh Ba, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để tổng hợp ý kiến.

TU-KH-0116-2019.PDF

KH 103 HU.pdf

HD 74 TUYÊN TRUYỀN ĐAI HỘI.pdf

BAO CAO CHINH TRI.doc

Trân trọng lấy ý kiến./.

Nguồn: https://cangiuoc.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=3565&InitialTabId=Ribbon.Read

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay