Chiều 12/1/2022, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An do Bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại UBND huyện Cần Giuộc về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành

Theo báo cáo của UBND huyện, từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp trong huyện thực hiện nghiêm các nội dung qui định của Luật. Trong đó, đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành lập quy hoạch vùng huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng trên địa bàn tỉnh… Nhìn chung, chất lượng của các quy hoạch đã thể hiện được các yêu cầu và mục tiêu đề ra, đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, góp phần tạo bộ mặt đô thị khang trang, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đều thực hiện nghiêm các quy định về lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan. Sau khi các đồ án quy hoạch được phê duyệt, huyện đã tổ chức thực hiện tốt công tác công bố, công khai quy hoạch; tuyên truyền tới cộng đồng dân cư. Công tác phối hợp giữa cấp huyện với cấp tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ. Qua đó, các đồ án có liên quan triển khai đều thuận lợi, phù hợp theo các yêu cầu và quy định hiện hành.

 HĐND tinh giam sat quy hoach.jpg

Bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Long An phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bà Lê Thị Song An đề nghị huyện tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ thực hiện công tác quy hoạch; bám sát nội dung Nghị quyết của tỉnh, huyện gắn với tiềm năng, lợi thế của huyện trong công tác quy hoạch để tránh việc thay đổi, điều chỉnh nhiều lần; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch theo quy định; tiếp tục quan tâm việc công khai quy hoạch, tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết, hiểu và đồng tình cùng nhà nước thực hiện tốt công tác quy hoạch.

Thông qua buổi giám sát giúp Đoàn đánh giá toàn diện, khách quan tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn trong thời gian qua. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia đóng góp ý kiến với Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành trung ương, góp phần hoàn thiện các chính sách, pháp luật về công tác này, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực thực thi./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay