Event tương hỗ trung tâm tài chính khái niệm công ty nhỏ và vừa

Ngày 31/5/2016, Quỹ Tăng trưởng công ty nhỏ và vừa sẽ phát hành event tương hỗ trung tâm tài chính khái niệm công ty nhỏ và vừa (DNNVV) trải qua nhiều Ngân hàng nhà nước nhận ủy thác của Quỹ vào năm 2016 (tất nhiên Công văn số 38/QBNNVV-KHvàamp;CS).

Chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Qua những góp ý về nhiều event tương hỗ của Quỹ Tăng trưởng công ty nhỏ vào thời hạn qua, nhằm tương hỗ đảm bảo chất lượng rộng nữa mang đến công ty nhỏ và vừa, Quỹ Tăng trưởng công ty nhỏ thực hiện nay sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những nội dung trên nhiều event tương hỗ trung tâm tài chính năm 2016 như: Mở rộng lớn phạm vi, ngành nghề tương hỗ DNNVV; huớng dẫn liên quan mã ngành; điều tiết giới hạn mức chuơng trình… Coi trên trên đây.

Trải qua Công văn Quỹ Tăng trưởng công ty nhỏ gửi tới Ban Quản trị kinh tế tài chính, Ban Quản trị thông tin tới Quý công ty được biết, tiếp cập nhằm được tương hỗ tăng cường phát triển sale./.

Nguyễn Anh Vũ (KHTH)

Mối cung cấp: ipinvietnam.vn

 
Liên Hệ Ngay
Contact Me on Zalo