Đơn vị chức năng thai cử số 2 tiếp tục thai 03 Đại biểu Quốc hội vào số 05 người ứng cử 

(xếp theo vần abc), bao gồm nhiều thị trấn, TP.HCM: TP.Tân An, Châu Thành, Cần thiết Đước, Cần thiết Giuộc.

Tuan-Anh-2021.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh
Event hành vi: Nguyễn Tuấn Anh.pdf

le-thi-hong-gam.jpg

Bà Lê Thị Hồng Gấm

Cmùi hương trình hành viLê Thị Hồng Gấm.pdf

nguyen-thanh-hai.jpg

Ông Nguyễn Thanh Hải

Cmùi hương trình hành viNguyễn Thanh Hải.pdf

nguyen-thi-kim-nguyen.jpg

Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên

Cmùi hương trình hành vi:  Nguyễn Thị Kim Nguyên.pdf

nguyen-hoang-uyen.jpg

Bà Nguyễn Hoàng Uyên

Cmùi hương trình hành viNguyễn Hoàng Uyên.pdf

Mối cung cấp: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Coi thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay