Ngày 16 tháng 4 năm 2021, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Đồng chí Nguyễn Phước Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị

Trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Cần Giuộc tiếp tục được triển khai thực hiện đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức. Từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức phát động các phong trào thi đua và đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, Thủ trưởng các cơ quan cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tại đơn vị, địa phương. Nội dung phong trào thi đua, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các tiêu chí thi đua được tiêu chuẩn hoá bằng thang điểm cụ thể, đồng thời kịp thời sơ, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng nhân rộng những mô hình mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, từ đó động viên kích thích phong trào phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Trong năm qua, trên địa bàn huyện có 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì; 02 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; 35 tập thể và 61 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 298 tập thể và 1.454 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

 tong ket khebn thuong 2020.jpg

Lãnh đạo các khối, cụm thi đua trong huyện ký kết giao ước thi đua hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, kết quả việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giuộc đang nổ lực hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đưa huyện trở thành huyện trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh. Là minh chứng rõ nét cho sức mạnh tinh thần và trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân, sự nỗ lực với quyết tâm cao của các địa phương, cơ quan đơn vị trong huyện. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ vì mục tiêu phát triển toàn diện của huyện năm 2021 và giai đoạn 2020 – 2025, Chủ tịch UBND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng toàn dân và quân trong huyện tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua đạt được những thành tích cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức.

Lãnh đạo 4 khối, cụm thi đua trong huyện đã ký kết giao ước thi đua hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua đã đề ra./.

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CẦN GIUỘC

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay