Chiều ngày 01/4/2021, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Phước Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự

Năm 2020, UBND huyện đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác CCHC gắn với việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trên cơ sở kế hoạch, công tác kiểm tra tiếp tục được quan tâm gắn với việc kiểm tra công vụ. Qua đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị tập trung rà soát, xác định nguyên nhân và kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc.

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản bảo đảm tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền đối với từng loại văn bản theo quy định. Kịp thời tổ chức cập nhật và niêm yết lại bộ TTHC cấp huyện với 45 lĩnh vực, 275 TTHC, yêu cầu UBND cấp xã niêm yết bộ thủ tục hành chính cấp xã với 29 lĩnh vực, 140 TTHC và Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban CHQS cấp xã. Việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được các phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,38%. Huyện đã tổ chức đánh giá hài lòng qua thiết bị máy tính bảng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mức độ hài lòng chung cấp xã đạt 93,5% và mức độ hài lòng chung cấp huyện đạt 97%.

 KHEN THUONG0000.jpg

Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Tuấn Thanh trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tốt trong thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính tiếp tục vận hành, khai thác theo các phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm quản lý hồ sơ 1 cửa Hiện trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho công việc; tỷ lệ các cơ quan, đơn vị kết nối mạng Internet đạt 100%, tỷ lệ ký số đạt 99,34%, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử đạt 99,9%.

Năm 2021, UBND huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo định hướng chung; tập trung rà soát, đảm bảo phát huy hiệu lực hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành, vận hành và khai thác có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công của huyện; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với một số TTHC; Đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển đổi sử dụng phần mềm một cửa điện tử mới. Đổi mới phương thức làm việc; đẩy mạnh khai thác và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính…

Dịp này, UBND huyện trao giấy khen cho 4 tập thể đạt thành tích tốt trong thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020./.

CHÍ HIẾU

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay