Trong 2 ngày (từ ngày 27/3 – 28/3/2021), Huyện ủy Cần Giuộc tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đồng chí Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, các đồng chí là cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề 1: Báo cáo chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam; Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh Đại biểu dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

27-3IET TUYEN TRUYEN NGHI QUYET DAI HOI XIII CUA DANG.jpg 

 27-3 QUANG CANH CAN GIUOC TO CHUC HOI NGHI TRUC TUYEN NGHIEN.jpg

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lỗi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thất Huy

Nguồn: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Xem thêm:

Call Now ButtonLiên Hệ Ngay
Contact Me on Zalo