Ngày 22/9/2020, Bảo đảm Xã hội thị xã Cần thiết Giuộc tổ chức triển khai tổng kết Bảo đảm y tế (BHYT) học viên (HS) năm học tập 2019- 2020. Ông Lê Thành Liếp – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Long An, Điều khiển Thị xã ủy, HĐND, Ủy Ban Nhân Dân, Ủy ban MTTQVN, chỉ dẫn những chống, ban, ngành, đoàn thể thị xã, xã, thị xã thuộc những ngôi trường học tập bên trên địa phận thị xã dự

Xác lập BHYT HS là trách nhiệm trọng điểm vào việc đáp ứng phúc lợi an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi kiểm tra y tế ban sơ, khám đường trị căn bệnh đến HS Khi xẩy ra ốm nhức, bị bệnh, Bảo đảm xã hội Cần thiết Giuộc phối phù hợp với những ngành, những cấp cho nhất là những ngôi trường học tập bên trên địa phận thị xã thực hiện tại chất lượng công tác làm việc BHYT học viên. Công tác làm việc tuyên truyền được chú ý, đi sâu thâu tóm ĐK, yếu tố hoàn cảnh từng đối tượng người tiêu dùng, kể từ đấy xuất hiện mẫu mã truyền thông phù phù hợp với từng group đối tượng người tiêu dùng. Thông qua đó, tỷ trọng học viên nhập cuộc BHYT tăng dần dần mỗi năm. Năm học tập 2019- 2020, tổng số học viên nhập cuộc BHYT trên những ngôi trường là 31.529 em, tăng 341 em đối với năm 2018- 2019. Trải qua việc thực hiện tại BHYT HS mối cung cấp kinh phí đầu tư trích lại kể từ BHYT đến y tế học tập đàng, tập hợp y tế học tập đàng kế tiếp tăng trưởng qua từng năm. Năm 2019-2020, số kinh phí đầu tư kiểm tra y tế ban sơ được trích theo quy định là rộng 1 tỷ VNĐ nhằm tổ chức triển khai khám đường mức độ kế hoạch, chuẩn bị chống y tế, tủ dung dịch, vật tư y tế,… nhằm thực hiện tại sơ cấp cho cứu giúp ban sơ đến những em học viên.

 KHEN THUONG (1) tong ket BHYT 2020.jpg

Khung cảnh khen thưởng

Cơ hội này, 28 tập thể và 14 cá thể được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, BHXH tỉnh và Ủy Ban Nhân Dân thị xã tặng bởi khen, giấy khen vì thế đạt kết quả chất lượng vào công tác làm việc BHYT học viên năm học tập 2019-2020./.

Bảo đảm xã hội thị xã Cần thiết Giuộc

Mối cung cấp: www.cangiuoc.longan.gov.vn

Coi thêm:

Contact Me on Zalo
Liên Hệ Ngay